عشق یعنی اعتماد ادما به همدیگه ............

سلام عشقم خوبی عاشــــــــــــــــــــــــقتم که

هستی کنارم بالا سرم پشتمی نکیه

گاهمی مادرم زندگی من تولدت روزت مبارک باش این روز

مقدس که خدا تورو بهم داد هم پدر بودی برام هم مادر

دنیامییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی نمیدونم

 

چی بگم عاشقتم فقط همیشه پشتم بودی من نوکرتم

دوستـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت دارم

 

 

 

                                    


برچسب‌ها:
هم نفسم تولدت مبارک
+ تاریخ | دوشنبه بیست و هفتم مرداد 1393ساعت | 15:59 نویسنده | عـسـل جـــــون |


اشکـــــــــــــــــ


سه حرف ندارد...اشکـــــــــــــــــ


خیلـــــــــــــــی حرف دارد...
                                                                                         (حسین پناهی)


برچسب‌ها:
اشکـــــــ
+ تاریخ | سه شنبه پنجم فروردین 1393ساعت | 2:51 نویسنده | عـسـل جـــــون |


ﻭﻗﺘﯽ ﺳﺮﺕ ﺑﺎ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﮔﺮﻣﻪ..!


ﻭﻗﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﻭﺍﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰ ﺩﻝ ﻫﺴﺘﻦ ﻭ ﻗﺮﺑﻮﻥ ﺻﺪﻗﻪ ﺷﻮﻥ ﻣﯿﺮﯼ ! ...


ﻭﻗﺘﯽ ﺳﺮﮔﺮﻡ ﺧﻮﺷﯿﻬﺎﺕ ﻫﺴﺘﯽ ...!


ﭼﻪ ﺍﻫﻤﯿﺘﯽ ﺩﺍﺭﻩ ﻣﻦ ﮐﺠﺎﻡ ... !


ﺳﺎﮐﺖ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻡ ﻭ ﻓﻘﻂ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﻢ .


ﺣﺘﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺷﮑﺎﯾﺘﻢ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ ... !

ﺷﺎﯾﺪ ... ﯾﻪ ﺭﻭﺯﯼ ...

ﻭﻗﺘﯽ ﺳﺮﺕ ﺭﻭ ﺑﺮﮔﺮﺩﻭﻧﯽ ...

ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﯽ ﺻﺪﺍ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ


برچسب‌ها:
بی صدا
+ تاریخ | سه شنبه پنجم فروردین 1393ساعت | 2:50 نویسنده | عـسـل جـــــون |


چـﮧ سَـخـﭞ اَسـﭞ

هَـم پـآييز بآشَـد،

هَـم اَبر بآشَـد،

هَـم بآرآטּ بآشَـد،

هَـم פֿـيآبآטּ ِ פֿـيس بآشَـد ...

اَمـــــآ...

نـﮧ تــو بآشے ...

نـﮧ دستے بَـرآے

فِشُردטּ بآشـد

نـﮧ پآيے بَـرآے

قَـدم زَدטּ بآشَـב

وَ

نـﮧ نگآهـے بَـرآے زُل زَدטּ


برچسب‌ها:
سخت
+ تاریخ | سه شنبه پنجم فروردین 1393ساعت | 2:49 نویسنده | عـسـل جـــــون |


تــنـهـايـي يـعـنـي ...
عـاشـقـشـي ...
ولـي حـق نـداري بـهـش نـزديـک بـشـي ...!
. . .
. . .
. . .
چـون اون ديـگـه تـنـهـا نـيـسـت...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ﺗﻨﻬﺎﯾــــــﯽ ﯾﻌﻨــــــــــــــــــﯽ ....


ﻫﻨﻮﺯﻣـــ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺭﻓﺘﺎﺭﺵ ﻭ ﺣﺮﻓﺎﺵ


ﯾﻪ ﻧﮑﺘﻪ ﺍﯼ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﯽ ، ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﺗــَﻠﻘﯿﻦ ﮐُﻨﯽ


ﺩﺍﺭﻩ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻓـــــــــــــــﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ...~


ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــ


برچسب‌ها:
تنهایی یعنی
+ تاریخ | سه شنبه پنجم فروردین 1393ساعت | 2:48 نویسنده | عـسـل جـــــون |


این روزها هرکی منو میبینه میگه : وااای خوش به حـالت چقدر لاغــر شدی.


رمـــز موفقیتـت چـــی بوده؟


من فقـــط لبخـــند میزنم و تو دلـم میگم: بازیچـــــــه شـــدن...

+ تاریخ | سه شنبه پنجم فروردین 1393ساعت | 2:47 نویسنده | عـسـل جـــــون |

ﻏﻤﮕﯿﻨﻢ
ﻣﺜﻞ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﻋﺸﻘﺸﻮ ﺗﻮ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﺑﺎ ۱ ﻧﻔﺮ ﺩﯾﮕﻪ
ﺩﯾﺪ ﺍﺱ ﺩﺍﺩ ﮔﻔﺖ ﮐﺠﺎﯾﯽ ﺟﻮﺍﺏ ﺍﻭﻣﺪ " ﺗﻮ
ﻗﻠﺒــﺘـــــ"
ﻣﺜﻞ ﺯﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ۹ ﻣـﺎﻩ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﯿﺸﻨﻮﻩ ﺑﭽﺶ ﻣﺮﺩﻩ
ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺍﻭﻣــﺪﻩ

ﻣﺜﻞ ﻋـﺮﻭﺳﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﻣﺎﺩﺵ ﺗﻮ ﺭﺍﻩ ﺁﺭﺍﯾﺸﮕـﺎﻩ ﺗﺼﺎﺩﻑ

ﮐـﺮﺩ ﻭ ﺭﻓﺘـــ

ﻣﺜﻞ ﻣـﺎﺩﺭﯼ ﮐـﻪ ﺗﮏ ﭘﺴﺮﺵ ﻫـﯿﭽﻮﻗﺖ ﺍﺯ ﺳﺮﺑﺎﺯﯼ

ﺑﺮﻧﮕﺸﺘــــ

ﻣﺜﻞ ﺯﻧـﯽ ﮐـﻪ ﻣﯿﻔﻬﻤــﻪ ﻫﯿﭽـﻮﻗﺖ ﻣـﺎﺩﺭ ﻧﻤﯿﺸــﻪ

ﻣﺜـﻞ ﺑﭽــﻪ ﺍﯼ ﮐـﻪ ﺗﻮ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﺷﻠﻮﻍ ﮔﻢ ﻣﯿﺸﻪ

ﻣﺜﻞ ﭘﺪﺭﯼ ﮐﻪ " ﭘﻮﻝ" ﻧﺪﺍﺭﻩ ﻭﺍﺳﻪ ﺗﮏ ﺩﺧﺘﺮﺵ

ﻋﺮﻭﺳﮏ ﺑﺨـﺮﻩ

ﻣﺜﻞ ﮐﺴﯽ ﮐـﻪ ﺗﻮ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯽ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩُ

ﻃﺮﻓﺶ ﻓﻘﻂ " ﺩﺳﺖ " ﺩﺍﺩ

ﻣﺜﻞ ﭘﯿﺮﺯﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺑﭽﺶ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﺍﻧﻮ ﻫﺪﯾﻪ

ﮔﺮﻓﺖ

ﻣﺜﻞ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﺍﺭﺯﺷﺶ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﺕ ﺷﺎﺭﮊ ﺑﻮﺩ

ﻭﺍﺳﻪ ﻋﺸﻘﺶ

ﻏﻤﮕــﯿﻨـــــــــــــــــــــــﻢ ﻣﺜﻞ ﺣﺎﻝ ﺍﻻﻥ

ﺧــﻮﺩﻡ...~


برچسب‌ها:
غمگینم
+ تاریخ | سه شنبه پنجم فروردین 1393ساعت | 2:46 نویسنده | عـسـل جـــــون |


باهـــــام دعــــوا کــــن


باهــــام قهــــر کــــن


حرصــــم و در بیـــار


بهونـــــه بگــــیر


تــــازه اجــــازه داری اشکمــــــو


بعضـــــی وقتــــا در بـــــیاری

امــــا


حــــق نــــداری هیــــچ وقــــت بـــری


برچسب‌ها:
هیچوقت
+ تاریخ | سه شنبه پنجم فروردین 1393ساعت | 2:44 نویسنده | عـسـل جـــــون |


ایــــــن روزها ...


هـــــــر نفـــس ،


درد اســـت که میکشـــم !!!


در نبــــــــودت "


ای کــاش یا بـــــــــــودی ،


یـــــا اصـــلا نبودی !!!

ایـــــن که کنارم هســـتی


و لی نیســــتی ...

دیـــــــــوانه ام میکنــــــــــد "


بفــــــهم بی انصــــــاف !!!


برچسب‌ها:
بی انصاف
+ تاریخ | سه شنبه پنجم فروردین 1393ساعت | 2:42 نویسنده | عـسـل جـــــون |


خسته ام


خسته از تمامه دوستان


خسته از تمام كساني كه گريه هايشان با من بود و ..


خنده هايشان در آغوش ديگري،


خسته ام از تمام كساني كه دلم را مي شكنند،هر روز هر لحظه،


كاش بيايي و مرا خلاص كني از اين بي رحمان


كاش بيايي و بگويم كه وقتي منتظرت بودم،چه بر سره من آوردند.


برچسب‌ها:
خسته ام
+ تاریخ | سه شنبه پنجم فروردین 1393ساعت | 2:41 نویسنده | عـسـل جـــــون |

کمي عوض شدم؛

ديريست از خداحافظي ها غمگين نميشوم؛

به کسي تکيه نميکنم .؛...

از کسي انتظار محبت ندارم؛
خودم بوسه ميزنم بر دستانم ؛

سر به زانو هايم ميگذارم و سنگ صبور خودم ميشوم...

چقدر بزرگ شدم يک شبه


برچسب‌ها:
عوض شدم
+ تاریخ | سه شنبه پنجم فروردین 1393ساعت | 2:39 نویسنده | عـسـل جـــــون |


چقدر دیر فهمیدم . . . 

که مخاطب "خاص" من متعلق به "عام" بود . . . 

مثل فندکی که سیگار " چندین نفر " را روشن میکند . . .


برچسب‌ها:
دیر فهمیدم
+ تاریخ | سه شنبه پنجم فروردین 1393ساعت | 2:38 نویسنده | عـسـل جـــــون |


حوصله ات که سر می رود با دلم بازی نکن.


بی احساس من دربی حوصلگی هایم با تو زندگی کردم.


سلامتیه اونایی که از شدت دلتنگی به کما رفتن

حرف می زنن ، راه می رن ، نفس می کشن

ولی هیچ حسی ندارن

ـــــــــــــــــــــــــــــ

به سلامتی روزی که

من سفید بپوشم...

بقیه مشکی!

برچسب‌ها:
سلامتی
+ تاریخ | سه شنبه پنجم فروردین 1393ساعت | 2:37 نویسنده | عـسـل جـــــون |


خدایـــــــا

اهـــــــل معاملـــــه هستی؟

من جهنـــــــمت راندیده بازندگـــــــیم عوض میکنم!

توکــــه زندگــــــی مرا دیده ای..

نتــــرس ضرر نمیکــــــــــنی..


برچسب‌ها:
معامله
+ تاریخ | سه شنبه پنجم فروردین 1393ساعت | 2:35 نویسنده | عـسـل جـــــون |


قاصدک های امروز هم هرزه شده اند .....
.
.
.
.
.
.
.
.
فوتشان که میکنی با آرزویت لاس میزنند ......


برچسب‌ها:
قاصدک
+ تاریخ | سه شنبه پنجم فروردین 1393ساعت | 2:31 نویسنده | عـسـل جـــــون |


"بگذار سر به سينه من"

تا بگويمت...

اندوه چيست؟

عشق كدام است؟

غم كجاست؟


برچسب‌ها:
سربه سینه
+ تاریخ | سه شنبه پنجم فروردین 1393ساعت | 2:30 نویسنده | عـسـل جـــــون |


نترس باز شروع نميكنم اصلا تمام نشده كه بخواهم شروع كنم..!


همين دلم برايت تنگ شده را هم به تو نمى گويم...


تو راحت باش...


من خوبم...


من آرومم...


آخر من قول داده ام كه آرام باشم باورت مى شود؟من خوبم...


برچسب‌ها:
نترس من خوبم
+ تاریخ | سه شنبه پنجم فروردین 1393ساعت | 2:28 نویسنده | عـسـل جـــــون |

ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﺷﻲ


ﺭﻭﺯ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺑﺎﺷﺪ
ﻏﺮﻭﺏ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻫﻢ ﺑﺒﺎﺭﺩ
اﺣﺴﺎﺱ ﻣﻴﻜﻨﻲ
ﺑﻼﺗﻜﻠﻴﻒ ﺗﺮﻳﻦ ﺁﺩﻡ دنیا هستی .


برچسب‌ها:
غروب
+ تاریخ | سه شنبه پنجم فروردین 1393ساعت | 2:27 نویسنده | عـسـل جـــــون |


حماقت که شاخ و دم ندارد !

حماقت یعنی من که

اینقـدر میـروم تـا تـو دلتنگ من شوی !

خبری از دل تنگی تو نمی شود !

بر میگردم چون

دلتنگت می شوم .


برچسب‌ها:
حماقت
+ تاریخ | سه شنبه پنجم فروردین 1393ساعت | 2:26 نویسنده | عـسـل جـــــون |برچسب‌ها:
غروب جمعه
+ تاریخ | سه شنبه پنجم فروردین 1393ساعت | 2:26 نویسنده | عـسـل جـــــون |

دوتا رفیق عاشق یک دختر میشن...!!
دختره میگه من ۲ جام نوشیدنی برای شما میارم...!!
تو یکیش زهر ریختم...!!
هرکس زنده بمونه اون با من ازدواج میکنه...!!
رفیق اولی میخوره میگه : به سلامتی این که من

 بمیرم و رفیقم به عشقش برسه...!!
رفیق دومی میخوره میگه : به سلامتی این که من

بمیرم و رفیقم به عشقش برسه...!!

بعد دختره یه پیک میخوره میگه زهر تو این بود...!!

میخورم به سلامتی این که رفاقت این دو رفیق به هم نخوره...!!


برچسب‌ها:
نووووش
+ تاریخ | سه شنبه پنجم فروردین 1393ساعت | 2:24 نویسنده | عـسـل جـــــون |

خسته ام، از تظاهر به ایستادگی

زور که نیست

دیگر نمیتوانم بی دلیل بخندم

و با لبخندی مسخره وانمود کنم که

همه چیز رو به راه است

زور که نیست...

اصلا دیگر نمی خواهم بخندم

می خواهم لج کنم

با خودم با همه ی دنیا !!!

چقدر بگویم فردا روز دیگریست!!!

و امروز بیاید و مثل هر روز باشد


برچسب‌ها:
زور
+ تاریخ | سه شنبه پنجم فروردین 1393ساعت | 2:22 نویسنده | عـسـل جـــــون |ﻭﻗﺘﯽ ﯾﮑﯽ ﺑﻬﺖ ﻣﯿﮕﻪ :

" ﺗﻮ ﺩﯾﮕﻪ ﻋﻮﺽ ﺷﺪﯼ " ،

ﯾﻌﻨﯽ ﺍﯾﻨﮑﻪ ،

" ﺗﻮ ﺩﯾﮕﻪ ﻣﺜﻪ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﯿﻞ ﻣﻦ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻧﻤﯿﮑﻨﯽ " ،

ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ ﺍﺵ ﻣﯿﺸﻪ : ﺗﻮ ﺩﯾﮕﻪ ﺧﺮ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﯿﺴﺘﯽ . . . !!


برچسب‌ها:
عوض شدی
+ تاریخ | سه شنبه پنجم فروردین 1393ساعت | 2:21 نویسنده | عـسـل جـــــون |

عاشقی می کنم!
لـــــج می کنم!

بد اخلاق می شوم!
دست خودم نیست …
ساعت و زمان هم ندارد!
تــــــــو که نباشی …
زندگی به کام من تلخ است ..برچسب‌ها:
تلخ
+ تاریخ | سه شنبه پنجم فروردین 1393ساعت | 2:19 نویسنده | عـسـل جـــــون |

یادته بهم گفتی سیگار نکش ؟ 

الان سیگار که هیچ . . . 

اِی . . . تک و توکی " نفس " میکشم . . . 
بهت قول میدم اگه نیای

این را هم " کنــــار " بگذارم . ..


برچسب‌ها:
نفسای من
ادامه مطلب
+ تاریخ | سه شنبه پنجم فروردین 1393ساعت | 2:17 نویسنده | عـسـل جـــــون |


من از طــــــرح نگاه تـــــو امید مبهمی دارم

نگاهتــــــ را نگیــر از من که با آن عالمـــــی دارم

عزیز ِ دلم

هنوز وقتـے آسمان ِ دلمـــ ابریست

لمس ِسبك ِ دستان ِ مهربانت را روے ِ مو هایمــ حس مـےكنمـــ

...

تو هنوز با تمام ِ نبودنت

تنها پناهگاه ِ من از این آدمهایـے ...

مصرعی از قلب من

با مصرعی از قلب تو

شاه بیتی می شود در دفتر و دیوان عشق


دیــــگر برایم مهم نیستــــ ...

برایـــم مهم نیست دیگران

چه میگویند !

زیرا

من فقط خودم هستم ...

خودم ، که عاشق تو هستم
.
.
.

+ تاریخ | سه شنبه پنجم فروردین 1393ساعت | 2:8 نویسنده | عـسـل جـــــون |


کلمات بی صدای تو روحم را نوازش می کند

انگار در پس تنهایی

انگشتان آشنایی ساز مرا می نوازد

به وسعت لبخند آهنگین می شوم ...

نت های آرام ، کوتاه و مداوم ...

لحظه دلنشین می شود

آرام می شوم

....

و چه آهنگِ زیباییست

این آهنگِ بودن و نبودنِ تو ...

         
بدون سیب

کاشف جاذبه می شدم،

تنها اگر :

من و تو و نگاهـــــــــــــــــــــ ــــت،

قبل از نیوتن بودیـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــمبرچسب‌ها:
میخوام کنارم باشی
+ تاریخ | سه شنبه پنجم فروردین 1393ساعت | 2:2 نویسنده | عـسـل جـــــون |بگو تــــــمــــــام تــــو مال من است دلم میخواهد حسادت کنم به خودمچشمانم به نگاهت حسودی می کنند

و نگاه مشتاق و تشنه تو

به دستان گریزان من

ناگسستنی است..

چقدر خستگی ناپذیرست...

آشوب نگاه تو
اگر "تو" را امتحان میگرفتند،

بی شک من

رتبه اول میشدم

...

بس که تکرار کردم

نامت را در مرور خاطرات!

برای توووووووو ........

برام هیچ حسی شبیه تو نیست ! کنار تو درگیر آرامشم

همین از تمام جهان کافیه.. همین که کنارت نفس میکشم . . .

برام هیچ حسی شبیه تو نیست تو پایان هر جستجوی منی

تماشای تو عین آرامشه .. تو زیباترین آرزوی منی

برچسب‌ها:
دلم تورو میخواد
ادامه مطلب
+ تاریخ | سه شنبه پنجم فروردین 1393ساعت | 2:0 نویسنده | عـسـل جـــــون |

سلام دوستای گلم اول از همه عیدتون مبارک باشه همه تون


سال خوبی رو براتون آرزو میکنم و اینکه شرمندم بعد 


چند ماه دوباره برگشتم و تو این چند ماه نبودم مطلبی بزارم 


راستش مریض بودم و یه کوچولو بهتر شدم که اومدم 


برام پیام گذاشته بودین منم دلم براتون تنگ شده بازم شرمنده


الان هستم و سعی میکنم مطلبای زیبا بزارم بازم 


ممنون که برام پیغام گذاشتین دوستای گلم


بووووووووووووووووووووووووس آرزومند آرزوهاتون ابجی کوچیکتون


برچسب‌ها:
من برگشتم
+ تاریخ | سه شنبه پنجم فروردین 1393ساعت | 1:46 نویسنده | عـسـل جـــــون |


آشناهای غریب همیشه زیادند

آشناهایی که میایند و میروند

آشناهایی که برای ما آشنایند

ولی ما برای آنها...

نمیدانم واقعا چرا و چگونه میشود

که همه روزی

آشنای غریب میشوند

یکی هست ولی نیست

یکی نیست ولی هست

یکی میگوید هستم ولی نیست

یکی میگوید نیستم ولی هست

و در پایان همه بودنها و نبودنها

تازه متوجه میشوی

که:
یکی بود هیشکی نبود

این است دردی که درمانش را نمیدانند

و ما هم نمیدانیم

که آن یکی که هست کیست

و آن هیچکس کجاست

کاش میشد یافت

کاش میشد شکستنی نبود

کاش میشد زیر بار این همه بودن و نبودن

خرد نشد.....


برچسب‌ها:
آشناهای غریب
+ تاریخ | جمعه دهم آبان 1392ساعت | 15:52 نویسنده | عـسـل جـــــون |